DEKAT PADA ILAAHI, KUAT DALAM MENGAJI, MAJU DALAM TEKNOLOGI - DEKAT PADA ILAAHI, KUAT DALAM MENGAJI, MAJU DALAM TEKNOLOGI - DEKAT PADA ILAAHI, KUAT DALAM MENGAJI, MAJU DALAM TEKNOLOGI

Sabtu, 13 Juli 2013

CIRI-CIRI ORANG YANG MENGHARAPKAN RAHMAT ALLAH SWTBulan ramadhan telah tiba. Bulan yang penuh rahmat, berkah dan maghfiroh dari Allah swt. Siapakah sesungguhnya orang yang akan mendapatkan rahmat dari Allah swt ?
Sesungguhnya Allah swt itu seperti apa yang disangkakan oleh hamba-Nya. Maka rahmat Allah hanya akan diberikan kepada orang-orang yang benar-benar mengharapkan rahmat-Nya. Dan orang-orang tersebut adalah sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah "Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (Q.S. : Al-baqarah : 218)

Berdasarkan ayat di atas, jelaslah bahwa ciri-ciri orang yang mengharap rahmat Allah itu ada 3 :
1. Orang yang beriman.
Iman merupakan modal utama bagi orang yang mengharap rahmat Allah. Bagaimana seseorang mengharap rahmat-Nya jika ia sendiri mensekutukan Allah dengan yang lain. Maka apabila seseorang tidak beriman (mempersekutukan Allah), niscaya akan hapus semua amalnya. Dan ia pasti akan menjadi orang yang merugi.
Firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 65 :
Jika kamu mempersekutukan (Tuhan), niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi

2. Orang yang berhijrah
Hijrah berarti berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Akan tetapi sesungguhnya hijrah bukanlah hanya sekedar hijrah secara fisik. Hijrah dapat juga diartikan berpindah dari jauh kepada Allah menuju keridhoan Allah, dengan jalan melaksanakan perintah-Nya, dan meninggalkan larangan-Nya.
Sabda Rasulullah :
Sebaik-baik orang yang berhijrah ialah orang yang meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah

3. Orang yang berjihad fi sabilillah
Jihad fi sabilillah berarti orang yang bersungguh-sungguh berjuang di jalan Allah, tanpa mengharapkan pamrih atau imbalan sesama manusia. Perjuangannya semata-mata merupakan kecintaan kepada Allah swt. Bahkan ia rela mengorbankan segala sesuatu yang dimilikinya, karena ia sadar bahwa segala yang dimilikinya itu sesungguhnya hanyalah milik Allah semata.
Rasulullah bersabda :
Tidak ada hijrah sesudah penaklukan Kota Makkah kecuali Niat dan Jihat
by - Kuswantoro
MTs. Darut Taqwa Sumberjaya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar